Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Immigration Office Birganj

Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Immigration Office Birganj

Birgunj

Email
birgunj@immigration.gov.np

Address
Birgunj

गृह प्रशासन सुधार्न पहल

1961-10-15

1961-10-15


मिति असार १५,२०७४ को कान्तिपुरमा प्रकाशित निम्न सामाग्री साभार उपयोगी हुने ठानी साभार पुन: उध्दरण गरेका छौँ।

गृह प्रशासन सुधार्न पहल  

Last Updated : 2022-10-06 05:17:05 05:17:05
© All Rights Reserved to Department of Immigration
Site Visited : web counter